Start » Galeria Realizacji » Budynki i osiedla mieszkaniowe » Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” we Wrocławiu
  • 004

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” we Wrocławiu

Inwestor:

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. M. Reja 53 – 55, 50 – 343 Wrocław


Realizacja:

13.05.2015 -

Charakterystyka obiektu - historia

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” jest domem pomocy dla osób w wieku emerytalnym oraz osób samotnych o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Budynek pełni również funkcję Centrum Spotkań.


Zakres prac

Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wymianą gruntu do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Na Ciepłej” przy ul. Ciepłej 15B we Wrocławiu, zlokalizowanego na działce o nr Ew. 72/1, AM-17, obręb Południe.